Vivaron Consultancy: Wat we doen

Vivaron Consultancy: Wat we doen

Ontwikkelen van Market Access Strategieën

Ontwikkelen van Market Access Strategieën

Open doors

  • Het volledig coördineren, begeleiden en schrijven van vergoedingsdossiers en uitvoeren van vergoedingsprocedures voor zowel intramurale als extramurale geneesmiddelen. Vivaron biedt volledige coördinatie en uitvoering van markttoegangsprocedures en zorgt ervoor dat dossiers, add on en andere activiteiten consistent zijn en aansluiten op de visie van de beroepsgroep. Samenwerking met teamleden van de klant en relevante stakeholders zoals beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en de vergoedingsautoriteiten is daarbij het uitgangspunt.
    GVS dossiers (lijst 1A & 1B), dossiers voor medisch specialistische (wees)geneesmiddelen als ook geneesmiddelen in de sluisprocedure.

  • Het ontwikkelen en implementeren van centrale als ook decentrale vergoedingsstrategieën en financieringsmodellen. Op maat strategieën voor centrale (VWS of Zorgverzekeraars), evenals regionale of lokale (beroepsverenigingen, ziekenhuizen en ook 1e lijns zorggroepen) procedures en onderhandelingen.
    Onderhandelingen op zowel centraal alsook decentraal en lokaal niveau.
    (Financieel Arrangementen Bureau van VWS, de clean-teams van Zorgverzekeraars als ook de ziekenhuizen).

  • Het ontwikkelen van waarde-proposities die borgen dat farmaceutische zorg op de juiste wijze wordt ingezet (gepast gebruik) en gemeten en daarmee de toegang voor patiënten is gegarandeerd.